Πισίνα 4 x 8m μεταλλική

14,800.00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 14,800.00 €

Μεταλλικά panels με Compact μηχανοστάσιο

Διαθεσιμότητα: Σε στόκ

Πισίνα express 4 x 8m με μεταλλικά pannel 12000

Μεταλλικά panels


• Compact μηχανοστάσιο:
 φίλτρο AK760, Kripsol
 Αντλία KS150
1,5hp, 230v Kripsol
 ηλεκτρολογικό πίνακα BSV με
μετασχηματιστή.


• Άμμο για το φίλτρο


• Liner 10/165mm,
25m μονόχρωμο


• Εξαρτήματα εγκατάστασης liner:
 κανάλι
 σφήνα
 ταινία


• Λευκά εξαρτήματα liner:
 Skimmers
 στόμια
 ρυθμιστής στάθμης
 φρεάτια πυθμένα


• Φωτιστικά και τα εξαρτήματα
σύνδεσης/εγκατάστασης.