Παράδοση και Πληρωμές

H εγκατάσταση γίνεται σε διάστημα 15 -20 ημέρες μετά την κατάθεση της προκαταβολής.
Οι εργασίες εγκατάστασης διαρκούν 2-3 ημέρες.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΑΙ 50% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, 25% ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 25% ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ